جاکفشی
18
ژانویه

۴۵ مدل جاکفشی ایستاده ، جاکفشی داشبوردی و جاکفشی کم ارتفاع

انواع مدلهای جاکفشی جاکفشی ها امروزه در دو مدل جاکفشی ایستاده و جاکفشی کم ارتفاع  ساخته میشوند که برای فضاهای مختلفی که در یک خانه وجود دارد، محدودیتی ایجاد...

ادامه مطلب